Gedeelde moderatie

Home » Gedeelde moderatie

Ons aanbod van gedeelde moderatie

Moderatie is duur omdat het niet exclusief met filterrobots mogelijk is. Het menselijke deel van het werk is fundamenteel.

Bovendien moeten de voorwerpen die de gebruikers achterlaten snel worden gepuliceerd. Zo niet, verliezen ze immers hun belang.

Moderatie gedurende de hele dag, 24 uur op 24, vereist veel werkuren en houdt ogenblikken met weinig activiteit in voor de moderatoren.

Dit alles is niet erg efficiënt.

Bijgevolg is een andere oplossing noodzakelijk: gedeelde menselijke moderatie.

We beschikken over teams die gelijktijdig de bijdragestromen van verscheidene diensten modereren. De productiviteitswinst wordt gewaarborgd door de permanente volumes te modereren voorwerpen.

Uw te modereren voorwerpen worden automatisch vanaf uw server teruggehaald via elektronische gegevensuitwisseling. Het resultaat van de moderatiehandeling wordt u op dezelfde manier terugbezorgd. Tussen de twee zal onze moderatieserver uw voorwerpen hebben voorgelegd aan de hiertoe erkende moderatoren, naargelang de taal en andere bijzonderheden. In nagenoeg alle gevallen is de nodige behandelingstermijn zo goed als ogenblikkelijk.

Daar onze productiemiddelen gedeeld worden, kunnen we u een facturatie aanbieden die in hoofdzaak is gebaseerd op het te behandelen volume voorwerpen. We garanderen u een uiterst redelijke prijs voor elk soort te modereren voorwerp.

De enige vaste kosten vloeien voort uit de installatie, in de loop waarvan we u helpen bij het definiëren van uw «moderatiehandvest», vervolgens de ondersteuning en de opvolging van de dienstverlening. U krijgt een gedetailleerde beschrijving van onze dienstverlening in een maandelijks verslag, met daarin de volume-evolutie van de uitgevoerde handelingen, evenals kwalitatieve elementen waarmee u uw redactionele beleid kan preciseren of nieuwe behoeften bij uw internauten kan ontdekken.

Kortom, het aanbod van gedeelde moderatie van Idixit biedt u een kwaliteitsdienstverlening door een sterke en ervaren groep aan de allerbeste prijs.