Home

IDIXIT – MODEREREN 24/7

Idixit is een betrouwbare, ervaren, meertalige, betaalbare en kwaliteitsvolle partner

Modereren, waarom en hoe?

Uw internetsite biedt of gaat de bezoekers de mogelijkheid bieden bij te dragen tot de inhoud ervan. Forums, opmerkingen, openbare vragen, persoonlijke ruimtes, pseudoniem, voorstellingsprofielen, foto’s, video’s, enz. De «content» die ze hier zullen achterlaten kan uiteenlopende vormen aannemen. Dankzij een verhoogde interactiviteit, een meer persoonlijke relatie met uw klanten, een rijkere en meer geloofwaardige inhoud, een meer levendige service, zullen uw inkomsten aanzienlijk toenemen.

Dit brengt echter ook een hoger risico met zich mee: het verlies van toezicht op wat er op uw site wordt gepubliceerd. Gebruikers met slechte bedoelingen kunnen uw site of uw imago ernstig schaden en zelfs illegale inhoud publiceren. Als verantwoordelijke van de internetservice hebt u een wettelijke aansprakelijkheid.

Tegen dit risico kan u zelf maatregelen treffen : het opstellen van een gedragscode die u kan voorstellen aan uw bezoekers, het ontwikkelen van moderatie-instrumenten voor detectie, waarschuwing, correctie of censuur en het aanstellen van moderatoren om de gedragscode te doen naleven. Dit kan moeilijk, langzaam en duur uitvallen.

U kunt ook een beroep doen op moderatieprofessionals die gebruik maken van ervaren teams en doeltreffende instrumenten. Bovendien maakt de onderlinge verdeling van de te modereren stromen schaaleconomieën mogelijk waarbij u baat zal vinden.